Projecten

Stichting Kleine kracht voorziet in tijden van nood bevolkingsgroepen die tot de armste worden gerekend in zowel Roemenië als Oekraïne. Naast voedselpakketten worden ook kleding, schoeisel, dagelijkse levensonderhoud, speelgoed, schoolmateriaal e.d. uitgedeeld.
Aantal berichten: 23
Lees verder
Hier leest u over de (kinder)hulp die Stichting Kleine Kracht biedt in het dorpje Bant. Een klein dorpje in Roemenië waar veel zigeuners wonen. Helaas wordt deze bevolkingsgroep daar nog heel erg verguisd, waardoor er grote armoede heerst. Onze stichting trekt zich het lot van deze kinderen en volwassenen erg aan en proberen op diverse manieren het leven nu en de toekomst voor hen beter te maken.
Aantal berichten: 14
Lees verder
In de ruim 25 jaar dat Kleine Kracht actief is, hebben we diverse bouwprojecten kunnen realiseren, o.a.: - Een opvanghuis voor ouderen in Slobozia, wat een groot succes is. - Een opvanghuis voor kansarme kinderen, dat in 2012 gereed is gekomen. - Een badhuis speciaal voor kinderen in Bant – gereed gekomen in november 2019
Aantal berichten: 11
Lees verder
Stichting Kleine Kracht krijgt regelmatig - via de verschillende contactpersonen - specifieke hulpvragen voor individuele gezinnen. De levenssituatie van zo'n gezin is meestal op meerdere gebieden zeer schrijnend. Vaak kunnen wij zeer gericht en adequaat hulp bieden. Omdat wij merken dat met 'kleine kracht' zeer grote dingen bereikt kunnen worden, zullen we in het vervolg hier meer op inzetten.
Aantal berichten: 10
Lees verder
Stichting Kleine Kracht is ook erg begaan met de arme Joodse gemeenschappen in zowel Roemenië als Oekraïne. Via de plaatselijke contacten wordt ook daar de hoogstnodige hulp geboden. We houden u daar graag van op de hoogte.
Aantal berichten: 7
Lees verder
Mevr. Lada en haar team verzorgen structureel daklozen en drukverslaafden in Kiev. Daarvoor gaan zij vaak in de avond, zelfs als het donker is, naar het centrum van de stad. Stichting Kleine Kracht ondersteunt haar waar mogelijk. Hier doen wij daar verslag over.
Aantal berichten: 13
Lees verder
Stichting Kleine Kracht zet zich ook in voor de individuele persoon en/of gezin. Zo verzorgen zij voor gehandicapte(n)/kinderen speciaal vervoer, zodat zij minder afhankelijk zijn van anderen. Voor de hulpbehoevende medemens worden ook andere hulpmiddelen ingezet.
Aantal berichten: 6
Lees verder
Hulpverlening in de Oekraïne, o.a. aan de zeer arme gebieden en aan de Joodse Gemeenschap aldaar, waar veel ouderen leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Aantal berichten: 52
Lees verder
In Roemenië startte Kleine Kracht al jaren terug haar eerste projecten. Wat in het klein begon, werd steeds meer uitgebreid, zodat de impact steeds groter werd/wordt.
Aantal berichten: 22
Lees verder
Vanuit Nederland worden gemiddeld zo'n drie transporten georganiseerd naar Roemenië en Oekraïne - de plekken die wij, als Stichting Kleine Kracht, hulpbieden. De inzameling van deze voedsel-, kledingpakketten en (medische) hulpmiddelen is een hele organisatie. De reis daarheen vergt ook veel van de chauffeurs. Ter plekke worden de goederen verdeeld en ook dan worden nog vele kilometers afgelegd om alles op de juiste plaats te krijgen. Het financieren van deze ondernemingen wordt gedaan vanuit giften van u.
Aantal berichten: 4
Lees verder
Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2022 Kleine Kracht. Edida.nl.