Daklozenproject Kiev

31 mei 2021

Mooi getuigenis van mevr. Lada

(Zie vertaling eronder)

One of the greatest commandments of the Old and New Testaments sounds like: “veaavta lereyakha kamoha”.
What does it mean: “love your neighbor as yourself”.
God does not demand – more of himself and does not soften – less of himself, enough – as himself.

And here is how it is, we can see the example of where a person’s heart is located.
You know that everything that a person does good, he does with his right hand: he greets, donates, strokes the child on the head, writes a letter of love, etc. Therefore, the right side is always associated with good.
And the Messiah is at the right hand / right hand of the Father.
Why, then, is the person’s heart on the left? After all, according to the logic of things, it should be on the right and be inclined to good! And so it is!
Only the heart is on the left for you! And when your neighbor approaches you and stands opposite you, then your heart is RIGHT for him !!! This is where you should direct your good – IN THE NEAREST !!!
Love him as yourself – do him good!


(Vertaling bovenstaand getuigenis van mevr. Lada)

Een van de grootste geboden van het Oude en Nieuwe Testament klinkt als: “veaavta lereyakha kamoha”.
Wat betekent het: “heb uw naaste lief als uzelf”.
God eist niet – meer van zichzelf en verzacht niet – minder van zichzelf, genoeg – als zichzelf.

En hier is hoe het is, we kunnen het voorbeeld zien van waar het hart van een persoon zich bevindt.
Je weet dat alles wat een mens goed doet, hij met zijn rechterhand doet: hij groet, schenkt, aait het kind over het hoofd, schrijft een liefdesbrief, enz. Daarom wordt de rechterkant altijd geassocieerd met goed.
En de Messias is aan de rechterhand / rechterhand van de Vader.
Waarom is het hart van de persoon dan aan de linkerkant? Immers, volgens de logica van de dingen moet het rechts zijn en geneigd zijn tot goed! En zo is het!
Alleen het hart is aan de linkerkant voor jou! En als je buurman je nadert en tegenover je staat, dan is je hart JUIST voor hem !!! Dit is waar je je best op moet richten – IN HET DICHTSTREEKS!!!
Heb hem lief als jezelf – doe hem goed!

Zoals u weet is dit één van onze structurele projecten. Onlangs heeft Stichting Kleine Kracht weer een bedrag van € 1000,- overgemaakt ten behoeve van deze prachtige hulpverlening aan de dakloze medemens in Kiev.

Doneer

Wilt u ook dit soort projecten financieel mede-ondersteunen
(eenmalig of structureel),
klik dan op de knop Doneer
en lees daar hoe u dit kunt doen (evt. o.v.v. ‘Bepaald project’).
Onze hartelijke dank,
ook namens de hulpverleners daar ter plekke.

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2022 Kleine Kracht. Edida.nl.