Dank aan allen

11 januari 2021

Stichting Kleine Kracht waardeert enorm alle hulp, giften en goederen die wij van onze achterban ontvangen.

We vinden het dan ook een eer, wanneer wij in de gelegenheid gesteld zijn om ieder persoonlijk te bedanken voor jouw/uw/zijn/haar/hun bijdrage(n).

Helaas is het niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen, gewoonweg omdat wij niet de juiste informatie hebben: geen mail-adres, geen fysiekadres, geen telefoonnummer.

Daarom willen wij hier – zij het een stuk minder persoonlijk – al die mensen, waar wij geen contact mee kunnen maken toch bedanken. Heeft u op enigerlei wijze (ooit of vaker) uw steentje bijgedragen aan dit zo belangrijke werk, dan geldt ook voor u:

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2021 Kleine Kracht. Edida.nl.