Dringende oproep: Actie voor oost-Oekraïne

20 oktober 2020

De mensen in het oosten van Oekraïne hebben het erg moeilijk. Zij leven, zoals al eerder vermeld, in een oorlogsgebied, waardoor zij, ondanks de huidige wapenstilstand, nooit rustig kunnen slapen.

Velen hebben geen werk meer; er is geen geld voor voedsel of medicijnen of andere, zo broodnodige, levensbehoeften, die deze gezinnen al geruime tijd ontberen.

Sinds mei 2020 is er geen regen meer gevallen. Alles is daar droog.

In dagblad Trouw is te lezen dat het gebied nu geteisterd wordt door zeer heftige bosbranden. De bewoners moesten in allerijl hun huizen ontvluchten met niet meer dan de kleren aan hun lijf. Er zijn zeker 11 doden gevallen en meer dan 450 huizen zijn verwoest, in de provincie Lugansk: de districten Staropilsk, Stalnicno-Lugansk en Novoaidarsk. Ook de grond bij hun huizen, waarop zij zelf wat gewassen verbouwden is volledig verbrand.

Onze contactpersoon, Grisa, vertelde dat deze mensen een klein beetje hulp krijgen van mensen die ver weg, buiten hun districten, wonen, in de vorm van brood en wat ander voedsel, maar het is bijlange na niet genoeg, dat zult u wel begrijpen.

Zij zijn nu volledig ontheemd: geen plek om te wonen, geen geld om eten te kopen, geen veilige plek om naar terug te keren, geen huisraad, geen schoeisel, geen kleding enz.

En nu, na zoveel ellende, staat ook de winter voor de deur. Om deze mensen weer wat hoop op de toekomst te geven, willen wij een actie starten om hen te ondersteunen en redelijkerwijs de winter door te komen.

We willen dit doen in de vorm een aardappelgift en wel zo’n 10.000 kg, is het plan. De aardappelen zullen ter plekke worden aangeschaft. Ons team aldaar zorgt voor de verdeling. De prijs van aardappelen aldaar is omgerekend € 1,- voor 3 kg aardappelen.

Wilt u meedoen met deze actie door een aantal kilo’s te sponsoren?

U kunt dit doen door een bedrag over te maken via ons rekeningnummer NL70 INGB 0 009 306 007, t.n.v. Stichting Kleine Kracht, Hengelo Ov, evt. onder vermelding van ‘## kg aardappelen voor Oekraïne’.

Doneer

Meer info op deze pagina

We hopen het aantal beoogde kilo’s spoedig bij elkaar te hebben.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2021 Kleine Kracht. Edida.nl.