Verantwoording

Algemene gegevens, doelstelling, beleid en financiële verantwoording van Stichting Kleine Kracht

Naam van de ANBI: Stichting Kleine Kracht

RSIN nummer: 812933758

IBAN-nummer: NL70 INGB 0 009 306 007
t.n.v. Stichting Kleine Kracht Hengelo

KvK nummer: 08105669

Contactgegevens:

Klaas Kerstholt
p/a Cr. Voorberghstraat 21
7558 WS  HENGELO OV
e-mail: kkerstholt@home.nl
074-2774858

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Klaas Kerstholt
Penningmeester: Pascalle de Kraker-Tiesinga
Secretaris: Hans Teesink
Bestuurslid: John Beuink
Bestuurslid: Albert Bomert
Bestuurslid: Jan Dikken
Bestuurslid: Wim Hofhuis

Doelstelling:

Beleidsplan:

De stichting tracht dit doel te bereiken door: fondsenwerving in Europa en bijdragen door sponsoren (geld en natura)

Financiële en materiële participatie in onderwijs-, bouw- en landbouwprojecten en bouw van woningen en kerkgebouwen

Beloningsbeleid:

De voorkomende werkzaamheden gebeuren allemaal op vrijwillige basis, zonder geldelijke beloning.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden

Financiële verantwoording

We werven fondsen d.m.v. het geven van lezingen in kerken, scholen en verenigingen, bijdragen werven we d.m.v. mond-op-mondreclame, via de website en het verspreiden een nieuwsbrief, drie tot vijf keer per jaar.

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2021 Kleine Kracht. Edida.nl.