Schoolkinderen Oekraïne

4 oktober 2020

Hoera! Wij kunnen ook weer naar school!

Sponsor geeft lesmateriaal voor 120 arme schoolgaande kinderen

Via de rabbijn uit Oekraïne kregen we een verzoek om hulp voor 120 schoolgaande kinderen. Hieronder leest u waar het om ging:

Het betreft 120 kinderen, uit zeer arme gezinnen, waarvan een aantal kinderen geen echte vader en moeder meer hebben, maar bij pleegouders zijn ondergebracht. Al deze kinderen gingen de afgelopen jaren naar school, maar door de corona-crisis zijn veel vaders werkloos geworden. Deze vaders en sommige moeders zijn dagloners; zij worden per dag betaald en krijgen een minimum aan loon. Nu het werk is weggevallen en veel bedrijven failliet zijn, hebben deze ouders geen inkomen meer. Met als gevolg dat zij nu niet voor hun kind(eren) de verplicht gestelde schoolspullen kunnen aanschaffen. Al deze gezinnen zijn bij onze contactpersoon bekend.
In de afgelopen maanden heeft Stichting Kleine Kracht de eerste noodhulp verzorgd door levensmiddelen en dergelijke te aan te schaffen, die aldaar gedistribueerd zijn. Wanneer de crisis voorbij is en de vaders weer werk hebben, is deze hulp niet meer nodig. Maar nu de scholen weer beginnen, is het van groot belang dat de kinderen ook weer naar school kunnen gaan. Wij, als stichting, willen dus heel graag voorzien in deze vereiste schoolpakketten. Nb. Wanneer volgend jaar deze problemen daar nog steeds spelen, zullen wij zeker weer de nodige hulp bieden, net zolang als nodig is.

Gulle geefster helpt 120 schoolgaande kinderen in Oekraïne

Wat zijn wij, als stichting. blij met de gulle gift van een donateur (zij gaf ons ook al eens voor een ander project  een mooie gift)!

Zij vond dit hulpverzoek belangrijk genoeg om in een keer het benodigde bedrag over te maken, zodat deze kinderen niet het, voor hun toekomst zo belangrijk, onderwijs zou worden ontzegd.

Blije gezichten:
Wij kunnen ook weer naar school!

Top
Inzamelpunt
Onyxstraat t.o. de puinbreker
7554 TP Hengelo (Ov)
Open per 21 juni 2021
Contact

info@kleinekracht.nl

Stichting Kleine Kracht

RSIN/Fiscaal-nummer: 812933758 KVK-nummer: 08105669

Verantwoording

Alle rechten voorbehouden © 2001-2021 Kleine Kracht. Edida.nl.