Schoolmaterialen voor straat-/weeskinderen

29 augustus 2021

Evenals aan het begin van vorig schooljaar werd onze stichting gevraagd om een bijdrage te leveren voor de benodigde schoolspullen voor de onder- en bovenbouwschoolkinderen in de regio Donetsk in Oekraïne.

Mede dankzij een gulle gift van een sponsor konden wij op zeer korte termijn aan deze vraag voldoen.

Zodra onze contactpersoon aldaar het geld had ontvangen, is zijn team aan de slag gegaan. Inkopen werden gedaan, pakketten samengesteld en daarna uitgedeeld aan de straat- en weeskinderen, die zonder deze vereiste schoolspullen niet mogen deelnemen aan onderwijs. Maar nu is hun de gelegenheid gegeven om wederom een jaar lang onderwijs te genieten, wat natuurlijk het prachtige effect heeft, dat deze kinderen een betere toekomst tegemoet kunnen gaan, dan wanneer zij hiervan ontstoken zouden blijven.

Stichting Kleine Kracht kan dit soort projecten slechts uitvoeren m.b.v. giften van onze sponsoren. Wij zijn daarom ook dankbaar aan deze en andere gulle gever(s).

Deze projecten worden altijd op zeer correcte wijze door de contactpersonen verantwoord d.m.v. rekeningoverzichten en fotomateriaal. Hieronder een impressie van dit project.

Doneer

Wilt u ook dit soort projecten financieel mede-ondersteunen
(eenmalig of structureel),
klik dan op de knop Doneer
en lees daar hoe u dit kunt doen (evt. o.v.v. ‘Bepaald project’).
Onze hartelijke dank,
ook namens de hulpverleners daar ter plekke.

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2022 Kleine Kracht. Edida.nl.