Over ons

Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden die zich het lot van de medemens in Roemeens Moldavië hebben aangetrokken. Zo was het begonnen, al geruime tijd geleden. Inmiddels hebben de mensen van de stichting ook ‘hart gekregen’ voor de allerarmsten in Oekraïne, o.a. van de Joodse gemeenschap daar.

Een groot aantal vrijwilligers zamelt kleding in en andere spullen (zie GOEDERENLIJST in het rechter-menu), sorteert en pakt deze kleding in, breit, zorgt voor voedselpakketten, en nog veel meer.
Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten georganiseerd naar Roemenië. Deze transporten bestaan hoofdzakelijk uit eerste levensbehoeften.

De stichting heeft een christelijke grondslag en ziet in Mattheüs 25 vs 34-40 haar drijfveer.
Ook de woorden uit het Bijbelboek Openbaringen: ‘kleine kracht’ en ‘een geopende deur’, geven ons kracht om, samen met de Roemeense en Oekraïense teams, ons steeds opnieuw in te zetten voor de noodlijdende mens in Oost Europa.

Naast alle hulp in natura kan Stichting Kleine Kracht niet bestaan zonder de financiële hulp van veel vrijgevige mensen. Met deze financiële hulp kan de stichting hulpgoederen en hulpmiddelen aanschaffen, maar ook projecten ondersteunen en zelfs bouwprojecten realiseren, en ook medische hulp bieden waar nodig.

Stichting Kleine Kracht is een ANBI-instelling, wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn bij de belasting. Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben we een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië, dat ons op verschillende manieren en terreinen ondersteunt.

Zij leggen rekenschap af aan de stichting voor elke uitgave die zij doen met de verkregen financiële steun. Ook documenteren zij regelmatig hun werkzaamheden d.m.v. foto-reportages.

Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn (geweest) zoveel te bereiken als de afgelopen jaren het geval is geweest. En… we gaan met liefde, maar vooral ook met en door uw steun, hiermee van harte verder!

Daarom ook Oekraïne

Stichting Kleine Kracht biedt al vele jaren hulp in Roemenië door het hele land; veel projecten zijn er opgestart en altijd afgerond: ons laatste project in het zigeunerdorp Bant was ook een groot succes. U kunt hierover lezen onder ‘projecten’ op deze site. Nog steeds krijgen de meest arme kinderen een warme maaltijd; of in de verzamelplaats, of in hun huisje, zoals de corona-maatregelen dit mogelijk maken. De afgelopen maanden zijn er veel werkzaamheden veranderd binnen onze stichting; dit is, zoals wellicht bekend, gekomen door de corona-crisis. Drie pastors hebben dit virus ook opgelopen en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis; wonder boven wonder leven ze alle drie en zijn weer thuis. Wel zijn ze erg verzwakt en herstel kost tijd. Sandu en Dorin helpen wat ze kunnen en Kleine Kracht staat hun terzijde.

Ook in Oekraïne heerst dit virus en deze crisis. Dit land is nog armer dan Roemenië; er is tevens sprake van een voortslepende oorlogssituatie. Het duurde dan ook niet lang of de hulpvragen uit dit gebied kwamen bij onze stichting binnen. De nood daar is ook enorm hoog en schrijnend: kinderen hebben absoluut geen eten en leven onder erbarmelijke omstandigheden in dit oorlogsgebied. Daarom hebben we besloten om ook hier te helpen. Niet helpen is geen optie.

Wat Stichting Kleine Kracht doet, is financiële ondersteuning bieden, waarmee voedselpakketten ter plaatse gekocht worden voor de Joodse gemeenschap: zeer arme gezinnen, gehandicapte mensen en kinderen, voornamelijk in de streken Donetsk en Lugansk. Het team van onze contactpersoon Grisa helpt ons daarbij.

Wij, van Stichting Kleine Kracht, zien de noodzaak om te helpen. Wij zullen niet gauw ‘nee’ zeggen tegen een hulpvraag. Omdat Kleine Kracht veel geld heeft uitgegeven (ongeveer 10.000 euro), vragen wij de mensen en sponsoren, die normaal in natura bijdragen leveren nu om een financiële bijdrage. Als er nu geld binnenkomt op de rekening, waar geen project/doel-vermelding bij staat, dan wordt dit geld voor de meest noodzakelijke hulp gebruikt. Dat kan zijn in Roemenië of Oekraïne. Concreet een alleenstaand project opstarten is op dit moment niet aan de orde.

We wachten steeds op informatie vanuit Roemenië en Oekraïne, dus wanneer er een directe hulpvraag komt.
We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we op deze manier toch weer zoveel mensen en kinderen kunnen helpen in deze moeilijke tijd.
Dit is dan ook alleen mogelijk door de giften die wij van u mogen ontvangen.
Waarvoor onze intens hartelijke dank! U kunt er van overtuigd zijn, dat dit hulp is die daadwerkelijk aankomt!

Wat doen wij?

Stichting Kleine Kracht uit Hengelo (Ov) verleent al meer dan 25 jaar de meest elementaire noodhulp aan mensen in absolute noodsituaties in het, veelal nog in middeleeuwse omstandigheden verkerende, Roemeens-Moldavië, en daarnaast ook in, het in oorlog-zijnde, Oekraïne. Verder ondersteunen wij in deze regio enkele ziekenhuizen en scholen. Tevens hebben we meerdere kansarme, zieke kinderen door middel van één of meer operaties weer een toekomst kunnen geven.

Een aantal keren per jaar verzorgt Stichting Kleine Kracht een transport per vrachtwagen (22.000 kg) naar Roemeens Moldavië. De vrachtwagen met ingezamelde goederen gaat vanuit Hengelo (O) naar ons depot in Marginea. Vanuit Marginea worden de goederen verdeeld onder de armste gezinnen in  de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Deze transporten worden begeleid door twee leden van de stichting. De goederen bestaan uit eerste levensbehoeften. Van de diaconie van kerken krijgen we lijsten met de adressen van de armste gezinnen. Er wordt vaak honderden kilometers gereden om deze arme gezinnen te bereiken. De meeste transporten worden in de wintermaanden gepland, omdat – door de strenge winters in Roemenië – dan de nood het hoogst is.

Per transport worden gemiddeld 300 gezinnen voorzien van de nodige levensbehoeften. Vooral in winterse omstandigheden is het bezorgen zwaar, maar de voldoening is groot wanneer je ziet dat je mensen kunt helpen die het koud hebben en waar nagenoeg geen eten is.

Waar de nood hoog is zorgen we voor hout voor de kachel, voor medicijnen en medische artikelen. Als de weg voor een vrachtwagen te slecht wordt gaat het transport verder met busjes, auto’s of zelfs met paard en wagen. Op aanvraag uit Roemenië zorgen wij ook voor rollators, rolstoelen en scootmobielen. Een gewild artikel zijn fietsen, waarmee we zeer veel mensen een plezier kunnen doen zoals huisartsen, schoolpersoneel en fabrieksarbeiders.

Ons werkgebied ligt vooral in de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Regelmatig worden, door ons Roemeens team ook bevolkingsgroepen in de provincies Vaslui en Tulcea voorzien van eerste levensbehoeften, die uit Nederland komen.

Sinds ruim een jaar heeft Stichting Kleine Kracht ook contacten gelegd met de Joodse gemeenschap in Oekraïne, waar vooral onder de ouderen veel armoede heerst. Ook voor deze groep mensen zet de stichting zich met hart en ziel in om het leed wat te verzachten.

Nieuwsgierig naar meer over onze stichting? Lees verder onder het kopje: Over ons (in het boven-menu), of klik op één van de knoppen hieronder.

Top
Inzamelpunt
Onyxstraat t.o. de puinbreker
7554 TP Hengelo (Ov)
Open per 21 juni 2021
Contact

info@kleinekracht.nl

Stichting Kleine Kracht

RSIN/Fiscaal-nummer: 812933758 KVK-nummer: 08105669

Verantwoording

Alle rechten voorbehouden © 2001-2021 Kleine Kracht. Edida.nl.