Over ons

Toen Stichting Kleine Kracht werd opgericht, bijna 30 jaar geleden, was het doel om de allerarmsten in Oost-Europa, toentertijd voornamelijk Roemenië, te helpen in woord en daad zonder aanziens des persoons.

En dat is gebeurd, door alle jaren heen: gehandicapten, zigeuners, mensen met psychische problemen in alle bevolkingsgroepen. Voor meer dan 80% is deze hulp gericht op kinderen, om de eenvoudige reden, dat er grote aantallen gezinnen met veel kinderen worden ondersteund.

Ondertussen is er veel veranderd bij Stichting Kleine Kracht: een groot aantal gezinnen die leefde in armoede heeft nu een beter bestaan gekregen. Vaak werken de kinderen nu ook mee en zo komt er voldoende geld binnen om in eigen onderhoud te voorzien.

Natuurlijk zijn er doelgroepen, die Stichting Kleine Kracht permanent ondersteunt.

Nu horen wij, vooral de laatste twee jaar, van een ander probleem in een bepaalde groep. Dat is het antisemitisme, en dan hebben we het over de Joodse gemeenschap. Ongeveer anderhalf jaar geleden aan het begin van Covid kregen wij contact met een Rabbijn in Oekraïne. Wij waren daar op dat moment en hebben hem ontmoet. Een gewone man, niets bijzonders, maar met een bewogen hart voor arme Joodse en niet-Joodse mensen.
Hij vertelde schrijnende verhalen van mensen die de Holocaust hebben overleefd, die leven in een totaal isolement; die niet meer op straat durven te komen, omdat ze worden nageroepen en vernederd. Zij krijgen geen hulp van de autoriteiten. Toen wij dit hoorden en wij als Kleine Kracht als doel nog steeds hoog in het vaandel hebben ‘de allerarmsten te helpen’, hebben wij in overleg met deze Rabbijn besloten om ook deze doelgroep te helpen in woord en daad.

Inmiddels zijn een aantal gezinnen en individuele mensen geholpen (zie de informatie op de website). We hebben een lijst gekregen waar 27 mensen opstaan die de Holocaust hebben overleefd. Al deze mensen zijn op hoge leeftijd en zitten in hun laatste levensfase. Kleine kracht heeft als doel gesteld om deze mensen structureel te helpen met natuurlijk uw onmisbare steun en die van de Rabbijn.
Hij is doende al deze 27 mensen persoonlijk te bezoeken en te vragen wat zij nodig hebben. Denk daarbij aan: levensmiddelen, medicijnen, hout voor de kachel, enz. Hiervoor maakt hij een prijsopgave. Dit geeft hij door aan onze stichting, zodat wij hem, en daarbij deze behoeftige doelgroep, gericht steun kunnen geven.
Wij horen regelmatig van hem en krijgen foto’s van de momenten waarop de hulp aan deze mensen wordt aangeboden. Deze foto’s en verslagleggingen delen wij hier met u op de website. Op die manier gebeurt alles op verantwoorde wijze.

Zo, door alle jaren heen, is Stichting Kleine Kracht voor velen een hulp geweest en nog steeds tot aan de dag van vandaag.
Daarom bedanken wij, Stichting Kleine Kracht, u allen hartelijk voor uw onmisbare hulp, namens ons team in Nederland Roemenië en Oekraïne.

Zo werkt de stichting

Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden die zich het lot van de medemens in Roemeens Moldavië hebben aangetrokken. Zo was het begonnen, al geruime tijd geleden. Inmiddels hebben de mensen van de stichting ook ‘hart gekregen’ voor de allerarmsten in Oekraïne, o.a. van de Joodse gemeenschap daar.

Een groot aantal vrijwilligers zamelt kleding in en andere spullen (zie GOEDERENLIJST in het menu hierboven), sorteert en pakt deze kleding in, breit, zorgt voor voedselpakketten, en nog veel meer.
Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten georganiseerd naar Roemenië. Deze transporten bestaan hoofdzakelijk uit eerste levensbehoeften.

De stichting heeft een christelijke grondslag en ziet in Mattheüs 25 vs 34-40 haar drijfveer.
Ook de woorden uit het Bijbelboek Openbaringen: ‘kleine kracht’ en ‘een geopende deur’, geven ons kracht en inspiratie om, samen met de Roemeense en Oekraïense teams, ons steeds opnieuw in te zetten voor de noodlijdende mens in Oost Europa.

Naast alle hulp in natura kan Stichting Kleine Kracht niet bestaan zonder de financiële hulp van veel vrijgevige mensen. Met deze financiële hulp kan de stichting hulpgoederen en hulpmiddelen aanschaffen, maar ook projecten ondersteunen en zelfs bouwprojecten realiseren, en ook medische hulp financieren waar nodig.

Stichting Kleine Kracht is een ANBI-instelling, wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn bij de belasting. Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben we een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië en in Oekraïne, dat ons op verschillende manieren en terreinen ondersteunt.

Zij leggen rekenschap af aan de stichting voor elke uitgave die zij doen met de verkregen financiële steun. Ook documenteren zij regelmatig hun werkzaamheden d.m.v. fotoreportages, welke u hier op deze website kunt lezen/bekijken en die ook regelmatig worden ge-update.

Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn (geweest) zoveel te bereiken als de afgelopen jaren het geval is geweest. En… we gaan met liefde, maar vooral ook met en door uw steun, hiermee van harte verder!

Daarom ook Oekraïne

Stichting Kleine Kracht biedt al vele jaren hulp in Roemenië door het hele land; veel projecten zijn er opgestart en altijd afgerond: ons laatste project in het zigeunerdorp Band was ook een groot succes. U kunt hierover lezen onder ‘projecten’ op deze site. De afgelopen tijd zijn er veel werkzaamheden veranderd binnen onze stichting: dit is, zoals wellicht bekend, gekomen door de corona-crisis. Nog steeds krijgen de meest arme kinderen een warme maaltijd: of in de verzamelplaats, of in hun huisje, wanneer de corona-maatregelen dit noodzakelijk maken. Drie pastors hebben het virus ook opgelopen en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis; wonder boven wonder leven ze alle drie en zijn weer thuis. Ze waren erg verzwakt, maar inmiddels weer hersteld. Sandu en Dorin helpen wat ze kunnen en Kleine Kracht staat hun terzijde.

Ook in Oekraïne heerst dit virus en deze crisis. Dit land is nog armer dan Roemenië; er is tevens sprake van een voortslepende oorlogssituatie. Het duurde dan ook niet lang of de hulpvragen uit dit gebied kwamen bij onze stichting binnen. De nood daar is ook enorm hoog en schrijnend: kinderen hebben absoluut geen eten en leven onder erbarmelijke omstandigheden in dit oorlogsgebied. Daarom hebben we besloten om ook hier te helpen. Niet helpen is geen optie.

Wat Stichting Kleine Kracht doet, is financiële steun bieden, waarmee voedselpakketten ter plaatse gekocht worden voor o.a. de Joodse gemeenschap: zeer arme gezinnen, gehandicapte mensen en kinderen, voornamelijk in de streken Donetsk en Lugansk. Het team van onze contactpersoon Grisa helpt ons daarbij.

Wij, van Stichting Kleine Kracht, zien de noodzaak om te helpen. Wij zullen niet gauw ‘nee’ zeggen bij een hulpvraag. Omdat Kleine Kracht veel extra geld heeft uitgegeven (ongeveer 10.000 euro), vragen wij de mensen en sponsoren, die normaal in natura bijdragen leveren nu om een financiële bijdrage. Als er nu geld binnenkomt op de rekening, waar geen project/doel-vermelding bij staat, dan wordt dit geld voor de meest noodzakelijke hulp gebruikt. Wij wachten steeds op informatie vanuit Roemenië of Oekraïne, dus wanneer er een concrete, directe hulpvraag komt. Nieuwe op zichzelf staande projecten opstarten gebeurt op dit moment alleen in zeer schrijnende gevallen.

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we op deze manier toch weer zoveel mensen en kinderen kunnen helpen in deze moeilijke tijd.
Dit is dan ook alleen mogelijk door de giften die wij van u mogen ontvangen.
Waarvoor onze intens hartelijke dank! U kunt er van overtuigd zijn, dat dit hulp is die daadwerkelijk aankomt!

Wat doen wij?

Stichting Kleine Kracht uit Hengelo (Ov) verleent al meer dan 25 jaar de meest elementaire noodhulp aan mensen in absolute noodsituaties in het, veelal nog in middeleeuwse omstandigheden verkerende, Roemeens-Moldavië, en daarnaast ook in, het in oorlog-zijnde, Oekraïne. Verder ondersteunen wij in deze regio enkele ziekenhuizen en scholen. Tevens hebben we meerdere kansarme, zieke kinderen door middel van één of meer operaties weer een toekomst kunnen geven.

Een aantal keren per jaar verzorgt Stichting Kleine Kracht een transport per vrachtwagen (22.000 kg) naar Roemeens Moldavië. De vrachtwagen met ingezamelde goederen gaat vanuit Hengelo (O) naar ons depot in Marginea. Vanuit Marginea worden de goederen verdeeld onder de armste gezinnen in  de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Deze transporten worden begeleid door twee leden van de stichting. De goederen bestaan uit eerste levensbehoeften. Van de diaconie van kerken krijgen we lijsten met de adressen van de armste gezinnen. Er wordt vaak honderden kilometers gereden om deze arme gezinnen te bereiken. De meeste transporten worden in de wintermaanden gepland, omdat – door de strenge winters in Roemenië – dan de nood het hoogst is.

Per transport worden gemiddeld 300 gezinnen voorzien van de nodige levensbehoeften. Vooral in winterse omstandigheden is het bezorgen zwaar, maar de voldoening is groot wanneer je ziet dat je mensen kunt helpen die het koud hebben en waar nagenoeg geen eten is.

Waar de nood hoog is zorgen we voor hout voor de kachel, voor medicijnen en medische artikelen. Als de weg voor een vrachtwagen te slecht wordt gaat het transport verder met busjes, auto’s of zelfs met paard en wagen. Op aanvraag uit Roemenië zorgen wij ook voor rollators, rolstoelen en scootmobielen. Een gewild artikel zijn fietsen, waarmee we zeer veel mensen een plezier kunnen doen zoals huisartsen, schoolpersoneel en fabrieksarbeiders.

Ons werkgebied ligt vooral in de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Regelmatig wordt door ons Roemeens team ook bevolkingsgroepen in de provincies Vaslui en Tulcea voorzien van eerste levensbehoeften, die uit Nederland komen.

Sinds ruim een jaar heeft Stichting Kleine Kracht ook contacten met de Joodse gemeenschap in Oekraïne, waar vooral onder de ouderen veel armoede heerst. Ook voor deze groep mensen zet de stichting zich met hart en ziel in om het leed wat te verzachten.

Nieuwsgierig naar meer over onze stichting? Lees verder onder het kopje: Over ons (in het boven-menu), of klik op één van de knoppen hieronder.

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2022 Kleine Kracht. Edida.nl.