Privacy verklaring

Stichting Kleine Kracht houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data aan de geldende wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegegevensbescherming). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Uw persoonsgegevens worden alleen door of namens ons verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van donaties en versturen van nieuwsbrieven.

Stichting Kleine Kracht zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen.

Privacy beleid Stichting Kleine Kracht. Versie oktober 2020

Top
Alle rechten voorbehouden © 2001-2022 Kleine Kracht. Edida.nl.